Har hört det här förut, har känt detta innan. Jag vill bara att allt ska bli som förr, även om det är omöjligt.
Fan, jag är så arg på dig men jag älskar dig för mycket för att hata dig. Har gått igenom detta innan.
Replay > Replay > Re fucking play.